Telio ontwikkelt, installeert en beheert communicatie- en mediasystemen die er wezenlijk toe bijdragen om de orde te handhaven en rehabilitatie mogelijk te maken in gevangenissen en forensische instellingen. De betreffende instellingen beheren deze systemen zelf.

Tevens biedt Telio namens de instellingen extra functionaliteiten aan.

De myTelio-website is een serviceportaal voor familie, vrienden en andere relaties van justitiabelen. Deze website biedt hen de mogelijkheid om op een veilige wijze online geld over te maken naar de justitiabelen.