Copyright

Telio Nederland B.V.

Naam en adres

Telio Nederland B.V.
Postbus 1159
1000 BD Amsterdam
Nederland

Lijst van handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de websites van Telio auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt met name voor merken van Telio, typelabels, bedrijfslogo's en emblemen. De merken en gebruikte onderdelen op deze pagina's behoren tot het intellectuele eigendom van Telio Nederland B.V.

Juridische aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat Telio Nederland B.V. niet in voor eventuele fouten of onvolledige informatie. Telio Nederland B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die eventueel kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website, behalve wanneer deze is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de zijde van Telio.

Lijst van licenties

Al het intellectuele eigendom, zoals octrooien, handelsmerken en copyright dat aanwezig is op de website van Telio is beschermd. Deze website vormt geen licentie voor het gebruik van intellectueel eigendom van Telio of van derden.

Disclaimer

Telio Nederland B.V. heet u van harte welkom op deze website en dankt u hartelijk voor uw interesse in een van haar producten. Alle persoonlijke gegevens die verzameld worden op de website van Telio Nederland B.V. zullen worden opgeslagen, verwerkt en eventueel worden doorgegeven aan bedrijven van de Telio Group. Dit heeft uitsluitend tot doel om de gebruiker op individuele basis te kunnen ondersteunen en van mogelijk interessante productinformatie en aanbiedingen te kunnen voorzien. Telio Nederland B.V. verzekert dat uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en in overeenstemming met geldende voorschriften en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.